• 0542 797 50 86
  • info@marmarisgünesenerjisi.com

Güneş Enerjisi


Güneş ışığından enerji elde edilmesine dayalı bir teknolojidir.
Güneş'in yaydığı ve Dünya'mıza da ulaşan enerji, Güneş'in çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışınım enerjisidir.
Güneşteki hidrojen gazının helyuma dönüşmesi füzyon sürecinden kaynaklanır. Dünya atmosferinin dışında Güneş ışınımının şiddeti, aşağı yukarı sabit ve 1370 W/m2 değerindedir; ancak yeryüzünde 0-1100 W/m2 değerleri arasında değişim gösterir.
Bu enerjinin Dünya'ya gelen küçük bir bölümü dahi,insanlığın mevcut enerji tüketiminden kat kat fazladır.

Güneş enerjisinden yararlanma konusundaki çalışmalar özellikle 1970'lerden sonra hız kazanmış, Güneş enerjisi sistemleri teknolojik olarak ilerleme ve maliyet bakımından düşme göstermiş, Güneş enerjisi çevresel olarak temiz bir birincil enerji kaynağı olarak kendini kabul ettirmiştir.             

Sıhhi Tesisat İşleri

Her yapının sıhhi tesisat, üç temel işlevi karşılamalıdır. Besin tüketimine (yemek pişirmek, içmek) yönelik ve günlük tüketimde (çamaşır yıkamak ve temizlenmek) suyun sağlanması ve konut içinde kullanılmak için dağıtılması; o

Su Arıtma

Her kuruluş kendi yapısı, ihtiyaçları, faaliyet gösterdiği sektöre göre mutlaka bir su arıtma sistemine ihtiyaç duyar. Bu arıtma ihtiyacı kimi zaman yumuşatılmış su, kimi zaman saf su, kimi saman filtre edilmiş sudur.

Güneş Enerjisi

Dünyanın yörüngesi üzerinde, uzayda, birim alana ulaşan Güneş ışınları, Güneş'e dik bir yüzey üzerinde ölçüldükleri zaman 1,366 W/m2’dir. Bu değer Güneş enerjisi sabiti olarak da anılır.[1] Gezegen atmosfer bu enerjinin %6’sı

İşler Zamanında

Sıhhi Tesisat,Güneş enerjisi,ve projeleriniz.Hızlı ve Güvenli Bir Şekilde Yapılmaktadır.Tüm Hakları Mahfuzdur.1U2G

Yukarı Çık